ORGANISATIONSUDVIKLING

Forandring er et vilkår for moderne organisationer. For at opnå succes med forandringsprocessen anbefaler Granhof Juhl ApS:

• At skabe en vellykket forandringsproces ift. de konkrete udfordringer og temaer.

• At uddrage læring fra de aktuelle erfaringer med det formål at opbygge organisationens generelle evne til at mestre forandringsprocesser, og således være i stand til at kunne håndtere lignende processer på et senere tidspunkt

 

Med udgangspunkt i de nyeste organisations- og læringsteorier samskabes et forløb, der skaber her-og-nu værdi og udvikling såvel som læring til fremtidig brug.

 

Hvordan de konkrete forandringsprocesser gribes an afhænger altid af den konkrete organisation og de aktuelle forandringsspørgsmål, men fokus i forandringerne kunne f.eks. være:

• Strategiprocesser

• Fusioner

• Indførelsen af en projektorganisation

• Teamorganisering

• Generationsskifte

• Opbygningen af en ny kultur, f.eks. baseret på trivsel og leanprincipper

 

 

Andreas Granhof Juhl | Skovagervej 8 | 8240 Risskov | tlf +4561260923 | kontakt@granhofjuhl.dk

design by nitus.dk