UDTALELSER

Jeg lærte Andreas at kende på et kursus for efterhånden nogle år siden. Begyndelsen var small talk i pauserne. Eller rettere, som samtaler med Andreas er, ’small’ i tid, men ’big’ i indhold og udbytte. Da han første gang var til møde med en arbejdsgruppe om en opgave i vores organisation, indledte han, karakteristisk for ham, med nogle få velvalgte, udforskende spørgsmål. Det engagerede straks deltagerne i refleksiv undersøgelse af egne ønsker og behov og en spændende dialog. Allerede da mødet var slut og inden opgaven overhovedet gik i gang, var vores læring iværksat.

Siden vore første ’small talks’ har jeg ikke været i tvivl om, at vi skulle have en langvarig relation. Andreas har løst en række opgaver hos os: I nogle har alle medarbejdere har været involveret, i andre har det været større eller mindre grupper af medarbejdere og/eller ledere og overskrifterne har været: anerkendelse, coaching, uddannelse af coaches, teamwork, trivsel og best practice. Andreas er en mand, der forstår at ’walk the talk’ og har dermed også stor gennemslagskraft som rollemodel. Hvis han kan få alting til at virke så let og ukompliceret, så må andre da også kunne komme et stykke ad vejen. Han har været en umådelig stor inspirationskilde, han er nærværende og ’på’ i samværet med os og han giver oplevelser af effektiv, brugbar og optimeret læring. Og vigtigst af alt: Måden han er konsulent på, får os til at arbejde med egne ressourcer og ønsker – og derigennem skabes personlig, gruppevis og organisatorisk læring, som rækker langt ud over den enkelte konsultation og ind i fremtiden. Det har været af uvurderlig betydning for vores udvikling at have Andreas som ekstern sparringspartner.

Brita Løvendahl
Centerdirektør
Sclerosecentrene
Cand. Scient. Soc.

Som samarbejdspartner er Andreas Juhl er en person, der er teoretisk velfunderet. Andreas Juhl er velforberedt, opsøgende og tager udgangspunkt i samarbejdspartnerens behov.
Andreas Juhl er samtidig konstruktiv kritisk såvel i starten af, som undervejs i processen, med henblik på sammen med sin samarbejdspartner at finde den bedste vej for samarbejdspartneren selv.
Andreas Juhl evner at skabe et rum fuld af tryghed og er selv meget nærværende i processen.
Andreas Juhl har evnen til at udfordre sin samarbejdspartner og hvis man sammen med Andreas Juhl tør at vove sig ud på dybere vand, har han evnen til at præsentere en vifte af nye muligheder, som skaber veje til at udvikle sig.

Caroline E. Dalgaard
Oversygeplejerske
Århus Universitetshospital, Skejby

Tusind tak for dit engagement og deltagelse i forbindelse med lederudvikling for ledergruppen på lokalcenter Trøjborg og Abildgården.
Jeg værdsætter din imødekommenhed og din positive indstilling. Din anerkendelse og tro på vores evner som ledere.

Grunden til at vi valgte netop Andreas Granhof Juhl var et ønske om at lære den systemiske værdsættende tænkning, samt et ønske om, at netop denne tilgang skulle være kendetegnende for vores kultur på lokalcenteret.

Det ønske har du på bedste vis indfriet. Du har med afsæt i din egen væremåde lært os, hvad det vil sige at give anerkendelse. Og det virker...

Som ledergruppe oplever vi, at vi sammen har opnået et fællesskab og en styrke, der er blevet stærkere og stærkere i den tid, der er gået siden den første kursusdag. Det er som en besættelse. Vi kan ikke få nok!

Vi kan anbefale andre ledergrupper det sammen forløb. Det vigtigste i processen er, at hele ledergruppen deltager aktivt.Birgitte Simonsen

Områdechef distrikt 1 
Århus Kommune

 (Tidligere områdechef på Lokalcenter Trøjborg-Abildgården)

Tusind tak for sidst. Det var "godt gået". Som du jo kunne se, var der masser af "gamle tusser" blandt os, og mange af dem fortalte mig bagefter, at de tænkte: "Va' ka' så'n' en knægt lære os?", og bagefter sagde de: "Det er det bedste, vi længe har hørt. Kompetent og velforberedt."
Vi vil varmt anbefale dig, når vi melder ind til vores centralforening om erfaringer med foredragsholdere/kursusudbydere.

Bent Henriksen
Skolelederforeningen
Vejle Amt

Andreas? – det betyder autenticitet: han gør selv det, han siger, vi andre skal gøre. Andreas var lydhør overfor vores specifikke behov. Vi kom frem til et program, der var relevant og hvor han var kanon god til at sætte os i gang med relevante opgaver – og han samlede op på vores arbejde. Der blev sat en udvikling i gang der forsatte, da han var kørt.
Andreas fremstår altid kompetent, fordi han aldrig påtager sig andre fagligheder end sin egen. Andreas formår at holde sig på sin egen teoretiske bane, hvor han formidler svært tilgængeligt stof på en enkel, let forståelig måde ved at medinddrage alle med øvelser og opgaver, så alle er aktive deltagere. På den måde lader han os andre om at være på vores faglige bane. Det gør hans bidrag til vores faglige udvikling relevant og anvendeligt og nytteværdien bliver større.

Ledere og medarbejdere, PPR Hedensted
Forløb om den professionelle hjælpesamtale

 

 

Andreas Granhof Juhl | Skovagervej 8 | 8240 Risskov | tlf +4561260923 | kontakt@granhofjuhl.dk

design by nitus.dk