COACHING

Når Andreas Granhof Juhl coacher ledere, ledergrupper/team eller medarbejdere, er målet altid, at der skabes en positiv udvikling i den coachedes praksis og organisation.

Effekten af coaching vil være øget refleksivitet ift. egen position og handlemuligheder i organisationen og teamet. Emner for coachingsamtaler kan være:

• Executive coaching: coaching på strategiske ledelsesspørgsmål og strategiprocesser

• Organisationsforandring

• Konfliktløsning

• Brud på stressmønstre

• Karrierevalg og –udvikling

• Work-life balance

• Performance-coaching: optimering af egne og andre præstationer

 

 

Andreas Granhof Juhl | Skovagervej 8 | 8240 Risskov | tlf +4561260923 | kontakt@granhofjuhl.dk

design by nitus.dk